Viestintäsuunnitelma

Tikkurilan Palloseura ry on Suomen mittakaavassa iso jalkapalloseura. Vuonna 2018 tehdyn markkinatutkimuksen mukaan suomalaisista aikuisista jo 17 % eli noin 770.000 henkilöä tuntee seuran vähintään nimeltä. Sen lisäksi, että seura tavoittelee prosenttiluvun kasvua, kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten ja minkälaisena suomalaiset seuran tuntevat.

Yhtenäisen viestinnän varmistamiseksi seuran hallitus on laatinut viestintäsuunnitelman, joka selkeyttää seuran viestintää ja luo yhtenäiset pelisäännöt seuran sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Seuran viestinnästä vastaavien tahojen seuran hallituksesta yksittäisen joukkueen käyttöoikeudet omaavaan henkilöön tulee noudattaa näitä ohjeita. Myös vapaaehtoisten SoMe-aktiivien, jotka viestivät Tikkurilan Palloseuran nimeä tai tunnuksia käyttäen tulee noudattaa näitä ohjeita.

Viestitään aktiivisesti ja positiivisesti – yhdessä olemme enemmän!

https://www.tikkurilanpalloseura.fi/wp-content/uploads/2019/07/Tikkurilan-Palloseura-ry-Viestint%C3%A4suunnitelma.pdf

FANIKAUPPA

Tue seuraa ja pukeudu tyylikkäästi!​