Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita.
Hallitus kokoontuu noin 11 kertaa vuodessa ja käsittelee kokouksessaan yhdistyksen keskipitkän aikavälin kehittämisen kannalta merkittävät asiat sisältäen urheilutoimen, talouden, muut hallinnon asiat, olosuhteet, sidosryhmät sekä työntekijät. Lisäksi hallitus valvoo toiminnan operatiivista johtamista.
Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Mikäli käsiteltävä asia on sellainen että siitä voi olla taloudellista hyötyä hallituksen jäsenelle itselleen tai hänen perheenjäsenelleen, ei hän osallistu päätöksen tekoon.

Hallituksen jäsenet 2021:

Robert Sjölund, puheenjohtaja
Seppo Nyström, varapuheenjohtaja
Raila Sulasalmi, 2. varapuheenjohtaja
Kiira Luokkala, jäsen
Tuomo Hammarberg, jäsen
Risto Iivonen, jäsen
Jarmo Lähde, jäsen
Jyri Pohja, varajäsen
Kimmo Jääskeläinen, varajäsen

Hallitus on järjestäytynyt kehittämään seuran toimintaa seuraavin vastuualuein

– Turvallisuus (mm. ottelutapahtuma/turnaus turvallisuus): Seppo Nyström
– Viestintä (Seuran sisäinen viestintä, Tips.fi, Vihreälläsykkeellä.fi): Raila Sulasalmi, Kiira Luokkala ja Robert Sjölund
– Talous (Tiliöinnin tarkennukset): Risto Iivonen, Raila Sulasalmi
– Markkinointi (mm. Yhteistyökumppanit, jäsenklubi, Vihreälläsykkeellä.fi): Jyri Pohja, Robert Sjölund
– Yhdistys/seura (Yhdistyksen säännöt, seuran toiminta): Raila Sulasalmi ja Jarmo Lähde
– Kaupunginosatoiminta (Hakunilan kehitys, akatemiapolku): Kiira Luokkala
– Valmennus (valmentajapalaverit): Tuomo Hammarberg
– Työntekijöiden edustaja (Tikkurilan Palloseura ry:n työntekijöiden valvoja): Robert Sjölund, Raila Sulasalmi
– Tapahtumat: Seppo Nyström

FANIKAUPPA

Tue seuraa ja pukeudu tyylikkäästi!​