Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita.
Hallitus kokoontuu noin 8-10 kertaa vuodessa ja käsittelee kokouksessaan yhdistyksen keskipitkän aikavälin kehittämisen kannalta merkittävät asiat sisältäen urheilutoimen, talouden, muut hallinnon asiat, olosuhteet, sidosryhmät sekä työntekijät. Lisäksi hallitus valvoo toiminnan operatiivista johtamista.
Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Mikäli käsiteltävä asia on sellainen että siitä voi olla taloudellista hyötyä hallituksen jäsenelle itselleen tai hänen perheenjäsenelleen, ei hän osallistu päätöksen tekoon.

Hallituksen jäsenet 2023:

Petteri Lehtinen, puheenjohtaja
Kiira Luokkala, varapuheenjohtaja
Outi Sorvisto, jäsen
Vera Laine, jäsen
Ville Penttinen, jäsen
Miika Mendolin, varajäsen

Hallitus on järjestäytynyt kehittämään seuran toimintaa seuraavin vastuualuein (vastuualueet selviävät myöhemmin syksyllä 2023)

– Turvallisuus (mm. ottelutapahtuma/turnaus turvallisuus):
– Viestintä (Seuran sisäinen viestintä, Tips.fi, Vihreälläsykkeellä.fi):
– Talous (Tiliöinnin tarkennukset):
– Markkinointi (mm. Yhteistyökumppanit, jäsenklubi, Vihreälläsykkeellä.fi):
– Yhdistys/seura (Yhdistyksen säännöt, seuran toiminta):
– Kaupunginosatoiminta (Hakunilan kehitys, akatemiapolku):
– Valmennus (valmentajapalaverit):
– Työntekijöiden edustaja (Tikkurilan Palloseura ry:n työntekijöiden valvoja):
– Tapahtumat:

FANIKAUPPA

Tue seuraa ja pukeudu tyylikkäästi!​