Valmennus

Vastuuvalmentajat vastaavat joukkueen toiminnasta seuran määrittelemien toimintalinjan, valmennuslinjan ja muiden ohjeiden mukaisesti. Valmennuspäällikkö toimii joukkueiden valmentajien esimiehenä.

Seura valitsee joukkueiden valmentajat ja tekee heidän kanssaan joukkueita koskevat sopimukset. Joukkue tarvitsee vastuuvalmentajan ja 2. valmentajan lisäksi apuvalmentajia (mm. isä- ja äitivalmentajat).
Akatemian vastuuvalmentaja valmentaa akatemiajoukkueita ja tukee ikäluokan muiden joukkueiden toimintaa (TiPS Vihreä).

Kausisuunnitelma

TiPS Akatemian vastuuvalmentaja tekee kausisuunnitelman valmennuspäällikön ja joukkueen 2. valmentajan kanssa. TiPS Vihreän toiminta nojautuu ko. Akatemian kausisuunnitelmaan.
Kausisuunnitelmasta on käytävä ilmi tavoitteet kaudelle, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi sekä harjoitus- ja kilpasuunnitelma. Kausisuunnitelman lisäksi ja siihen pohjautuen, vastuuvalmentaja tekee yhdessä muiden valmentajien kanssa kuukausi-, viikko- ja kertaharjoitussuunnitelmat.
Osana toimintalinjaa, jokaiselle ikäluokalle määritetään ”ikäluokkakortti”, missä määritetään toiminnan perustiedot / -tavoitteet. Tätä korttia käytetään kunkin ikäluokan kauden suunnittelussa.

Tasoryhmät

Tasoryhmät ovat yksittäisessä harjoituksessa, pelissä tai turnauksessa käytettävä ryhmä pelaajia, joka on muodostettu pelaajien osaamis- ja aktiivisuustason mukaan. Ryhmän koostumus on elävä ja vaihtelee tarpeen vaatiessa tapahtumasta toiseen.
Tasoryhmien väliset rajat ovat matalia ja siirtyminen ryhmästä toiseen on joustavaa ja säännöllistä. Tasoryhmien on hyvä harjoitella mahdollisimman paljon yhdessä, jotta siirtyminen tasojen välillä on luontevaa ja joustavaa. Yhdessä oleminen tukee myös lapsille ja nuorille tärkeitä kaverisuhteita.
Tikkurilan Palloseurassa tasoryhmien käyttäminen harjoittelemisessa ja peleissä aloitetaan heti aloittavan ikäluokan toiminnan käynnistyttyä. Lapsi ja nuori oppii ja kehittyy omalle huipulleen parhaiten harjoittelemalla ja pelaamalla mahdollisimman saman tasoisten kanssa. Lapset ja nuoret kehittyvät hyvin eri tahtiin ja sen vuoksi tasojen täytyy olla oppimiseen ja kehitykseen perustuvia ja sen mukaan muuntuvia ja eläviä.
SHA
URHEA

Yhteistyökumppanit

Terveystalo
Aktia
Vantaan kaupunki
SHA
Busmo

FANIKAUPPA

Tue seuraa ja pukeudu tyylikkäästi!​