SPL ikävaihe 8-11 -vuotiaiden valmentajakoulutus

Ilmoittaudu mukaan TÄÄLTÄ 

8-11 v ikävaihekoulutuksessa valmentaja:

Urheilu ja lajiosaaminen
– suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen
harjoituksen
– tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee
erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa
– tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita
– saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
– tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin
– tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen
saliympäristössä
– tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot
– tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen
valmentamiseen
– saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa
– tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja
harjoitustapahtumissa

Itsensä kehittämisen taidot
– tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet
valmentajana kehittymiseen
– tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen
– tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen

 

8-11 v ikävaihekoulutus -kokonaisuus

8-11 v ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta,
verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton
valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. Koulutukseen voidaan hakeutua
Futisvalmentajan startti -koulutuksen jälkeen.

Alla olevaan kaavioon on purettuna 8-11 v ikävaihekoulutus oppikokonaisuuksiksi, joista voidaan
rakentaa eri mittaisia kontaktiopetusjaksoja ja prosesseja. Erilaisia toteuttamismalleja on kuvattu
kappaleessa 5. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 2-3 kk.

Tuntimäärät:
Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 h
Kontaktijaksoja: 24 h
Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h
Tutorointi: ~2-4 h (harjoitus ja ottelu)

 

Kouluttaja: Mika Sandberg

Lisätietoja: Juha Kiviharju
050 346 5240
juha.kiviharju@tips.fi